Zensitief
Header Buddha
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Zensitief, gevestigd aan Rentmeestershoef 120, 5403 EG te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zensitief.com
Rentmeestershoef 120
5403 EG Uden
+31 641882699

De Functionaris Gegevensbescherming van Zensitief is Mike Claasen. Hij is te bereiken via mike@zensitief.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zensitief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekeraar
 • Relatienummer

Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens

Zensitief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om facturen voor onze diensten te kunnen voorbereiden en verzenden
 • Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen en onze zakelijke relatie met u te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Zensitief neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt. Zensitief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Easy-Flow

Bewaren van uw persoonsgegevens

Zensitief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld de verplichting opgelegd door de Nederlandse Belastingdienst aan ondernemers om een financiƫle administratie voor 7 jaar te bewaren en de cliƫntendossiers voor een termijn van 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zensitief verstrekt persoonsgegevens niet aan derden alleen als dit nodig is en met nadrukkelijke toestemming van de client.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Zensitief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zensitief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mike@zensitief.com. Wij willen u ook attenderen op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Zensitief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mike@zensitief.com.